جستجوي پيشرفته جستجو در وب
کرمان

 

*      تشكيلات استان

سند توسعه استان

*      مراكز آموزشي

1-      مراكز آموزش فني و حرفه اي دانشگاهي ASD

 • مركز آموزش فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كوهبنان
   •  مركز آموزش فني و حرفه اي دانشگاهي موسسه آموزش عالي غير دولتي كرمان
   • مركزآموزش فني و حرفه اي دانشگاهي مركز آموزش و پژوهش عالي علمي كاربردي مخابرات كرمان
   • مركزآموزش فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بم
   • مركزآموزش فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه پيام نور واحد باغين
   • مركزآموزش فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه پيام نور كرمان
   • مزكزآموزش فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه شهيد باهنر كرمان
   • مركزآموزش فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي كرمان
   • مركزآموزش فني و حرفه اي دانشگاهي دانشكده تربيت دبير فني چمران
   • مركزآموزش فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي رفسنجان
   • مركزآموزش فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه ملي جيرفت
   • مركزآموزش فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه پيام نور سيرجان
   • مركزآموزش فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي سيرجان
   • مركز آموزش فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي كرمان
   • مركز آموزش فني و حرفه اي دانشگاهي مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي
   • مركزآموزش فني و حرفه اي دانشگاهي خوابگاه دانشجويي امام سجاد
   •  مركز آموزش فني و حرفه اي دانشگاهي دانشگاه امام حسين
   • مركز آموزش فني و حرفه اي دانشگاهي  دانشكده فني و حرفه اي فاطمه الزهرا

2-      مراكز ثابت

Ø    تخصصي پيشرفته

Ø    داراي كارگاههاي تخصصي پيشرفته

 • مركز خواهران كرمان
 • شهرك صنعتي شماره 1 كرمان
 • مركز شماره 1 كرمان
 • مركز شماره 2 كرمان
 • مركز شهرك صنعتي رفسنجان

*        لينك ها و پيوند ها

1-       فناوري هاي راهبردي و نوين استان

پارك علم وفناوري استان كرمان

مركز بين المللي علوم  و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي

دفتر فناوري هاي استانداري    

 
 

 

2-       صنايع و شركتهاي مرتبط

3-       شركتهاي دانش بنيان

4-       دانشگاهها و مراكز آموزشي استان

 

 

 

بازديدكنندگان اين صفحه: 28575 | بازديدكنندگان امروز: 88 | كل بازديدكنندگان: 605260 | بازديدكنندگان آنلاين: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0.2710 ثانيه